Kinnevik: Zalando rapporterar intäkter om 1.047 MEUR för första halvåret 2014

28 Aug 2014, 08:01 am

Investment AB Kinnevik meddelade idag att Zalando rapporterar följande utveckling för första halvåret:

  • Nettoomsättningen ökade med 29,5% till 1,047 MEUR jämfört med första halvåret 2013 (809 MEUR).
  • Koncernens rörelsemarginal var 1,2% och DACH regionen visade en klart positiv rörelsemarginal om 4,6% (båda marginalsiffrorna exklusive kostnader för aktiebaserade incitamentsprogram).
  • Marginalförbättringen förklaras av positiv utveckling inom samtliga större kostnadsposter.

Rubin Ritter, medlem i Zalandos ledningsgrupp, kommenterar: "Det är en stor framgång för Zalando att uppnå ett positivt rörelseresultat för det första halvåret. Historiskt sett tenderar vår utveckling under det första halvåret att vara svagare än under det andra halvåret."

Se bifogad pressrelease från Zalando för ytterligare information.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 28 augusti 2014 kl. 8.00.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1851716