Kinnevik välkomnar United Internet som aktieägare i Rocket Internet

15 Aug 2014, 19:30 pm

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att United Internet AG (United Internet") förvärvar 10,7% av aktierna i Rocket Internet AG ("Rocket Internet").

United Internets andel om 10,7% av aktierna i Rocket Internet förvärvas genom en nyemission om 435 MEUR varav 333 MEUR kontant samt med tillskott av United Internets ägarandel i Global Founders Capital portfölj av onlineinvesteringar värderad till 102 MEUR. Som del i transaktionen kommer Oliver Samwer och hans bröders investeringsfond Global Founders Fund (tidigare European Founders Fund) även tillskjuta sin ägarandel i Global Founders Capital värderad till 153 MEUR i utbyte mot aktier i Rocket Internet.

Efter PLDTs riktade kontantemission som meddelades den 7 augusti 2014 värderades Rocket Internet till 3,3 miljarder euro (30,7 miljarder kronor). Då tillskottet om 588 MEUR görs på en värdering om 3,7 miljarder euro innebär dagens transaktion att Rocket Internet värderas till 4,3 miljarder euro (39,5 miljarder kronor) när transaktionen är genomförd.

Kinneviks andel i Rocket Internet kommer efter transaktionens slutförande att uppgå till 18.5%.

"Efter PLDTs nyligen genomförda investering välkomnar vi United Internet, Europas ledande internetspecialist, som ny strategisk investerare och aktieägare i Rocket Internet. United Internets förvärv tillför förutom nytt kapital och stöd för fortsatt tillväxt även en attraktiv portfölj av onlineinvesteringar i kompletterande internetvertikaler och marknader" säger Lorenzo Grabau, Kinneviks VD.

För ytterligare information, se bifogat pressmeddelande från Rocket Internet och United Internet.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 15 augusti 2014 kl. 19.30.

 

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Director Investor Relations +46 (0)8 562 000 83
  +46 (0)70 762 00 83

 

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1849230