Kinnevik välkomnar PLDT som aktieägare i Rocket Internet

07 Aug 2014, 08:00 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Philippine Long Distance Telephone Company ("PLDT") (PSE:TEL) (NYSE:PHI) har förvärvat en tioprocentig andel i Rocket Internet AG ("Rocket Internet") genom en riktad kontantemission om 333 MEUR. I den strategiska investeringen värderas Rocket Internet till 3,3 miljarder euro (30,7 miljarder kronor) och Kinneviks andel i Rocket Internet kommer efter transaktionens slutförande att uppgå till 21,5%.

"Vi är mycket glada att välkomna den ledande filippinska telekomoperatören PLDT som en ny strategisk partner och aktieägare i Rocket Internet. Det nya partnerskapet, som fokuserar på betalningstjänster online och via mobilen i utvecklingsmarknader, understryker styrkan i Rocket Internets plattform samt dess globala räckvidd" säger Lorenzo Grabau, Kinneviks VD.

Hade värderingen av Rocket Internet i investeringen av PLDT använts vid upprättandet av Kinneviks bokslut per den 30 juni 2014 hade Kinneviks totala redovisade värde för aktierna i Rocket Internet varit 4,8 miljarder kronor högre än det rapporterade värdet i delårsrapporten, vilket motsvarar en ökning av substansvärdet om 17 kronor per aktie.

Per den 30 juni 2014 var skillnaden mellan Kinneviks bokförda värde av den onoterade portföljen och värderingarna enligt de senaste transaktionerna 5,5 miljarder kronor. Om värderingen i dagens transaktion hade använts i bokslutet per den 30 juni 2014 hade motsvarande skillnad reducerats till 2,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, se bifogat pressmeddelande från Rocket Internet och PLDT.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2014 kl. 08.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Lorenzo Grabau, VD +46 (0)8 562 000 00
Torun Litzén, Informations­direktör +46 (0)8 562 000 83
  +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

 

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1847128