Kinnevik: Valberedningen inför Årsstämman 2015

08 okt 2014, 12:17 pm

I enlighet med beslut vid årsstämman 2014 har Cristina Stenbeck sammankallat en valberedning bestående av ledamöter som har utsetts av de största aktieägarna i Kinnevik som har valt att utse ledamöter till valberedningen.

Valberedningen består av Cristina Stenbeck i sin egenskap av styrelseordförande, Max Stenbeck som har utsetts av Verdere Sàrl, Wilhelm Klingspor som har utsetts av familjen Klingspor, Edvard von Horn som har utsetts av familjen von Horn, James Anderson som har utsetts av Baillie Gifford samt Ramsay Brufer som har utsetts av Alecta.

Cristina Stenbeck kommenterade: "Jag ser fram emot att arbeta med Kinneviks aktieägare i en rad viktiga frågor inför årsstämman 2015 inklusive att attrahera och behålla de bästa styrelseledamöterna för vårt företag. Jag är också mycket glad att välkomna James Anderson från Baillie Gifford till valberedningen i år."

Information om valberedningens arbete finns på Kinneviks hemsida www.kinnevik.se. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Kinneviks styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till arsstamma@kinnevik.se eller till Bolagssekreteraren, Investment AB Kinnevik, Box 2094, 103 13 Stockholm.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1861506