Kinnevik: Slutligt pris i Zalandos börsintroduktion

29 Sep 2014, 20:15 pm

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Zalando har fastställt det slutliga priset för bolagets aktier till 21,50 euro per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Zalando om 4,9 miljarder euro före emission av nya aktier i samband med börsintroduktionen. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo emitteras 28 147 656 nya aktier till ett värde av 0,6 miljarder euro. De nya aktierna som emitteras, inklusive övertilldelningsoptionen, utgör 11,3 % av Zalandos aktiekapital.
Kinneviks ägarandel i Zalando efter börnotering kommer att vara 32,0%, motsvarande 78 427 800 aktier. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Kinneviks andel att vara 31,6%. Beräknat på det slutliga priset är värdet av Kinneviks aktier i Zalando 15,5 miljarder kronor.
Zalandos aktier kommer att handlas på den reglerade marknaden (Prime Standard) på Frankfurt-börsen under kortnamnet ZAL, den tyska värdepapperskoden (WKN) ZAL111 och ISIN DE000ZAL1111 från den 1 oktober 2014.
Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Hänvisningen till börsnoteringen innebär inte ett erbjudande att förvärva aktier eller investeringsrådgivning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2014 kl. 20.15.
För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1859483