Kinnevik: Slutligt pris i Rocket Internets börsintroduktion

01 Oct 2014, 19:45 pm

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Rocket Internet har fastställt det slutliga priset för bolagets aktier till 42,50 euro per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Rocket Internet om 5,1 miljarder euro före emission av nya aktier i samband med börsintroduktionen. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo emitteras37 882 353 nya aktier till ett värde av 1,6 miljarder euro. De nya aktierna som emitteras, inklusive övertilldelningsoptionen, utgör 24,0 % av Rocket Internets aktiekapital.
Kinneviks ägarandel i Rocket Internet efter börnotering kommer att vara 14,2 %, motsvarande 21 716 964 aktier. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Kinneviks andel att vara 13,7%. Beräknat på det slutliga priset är värdet av Kinneviks aktier i Rocket Internet 8,5 miljarder kronor.
Rocket Internets aktier kommer att handlas på Frankfurt-börsen (Entry Standard) under kortnamnet RKET, den tyska värdepapperskoden (WKN) A12UKK och ISIN DE000A12UKK6 från den 2 oktober 2014.
Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Hänvisningen till börsnoteringen innebär inte ett erbjudande att förvärva aktier eller investeringsrådgivning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2014 kl. 19.45.
För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1860140