Kinnevik: Rocket Internet offentliggör avsikt att börsnoteras

10 sep 2014, 09:30 am

Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att Rocket Internet AG ("Rocket") avser att genomföra en börsintroduktion och notering på Frankfurtbörsen under 2014.

Avsikten är att börsnoteringen skall ske senare under 2014. Erbjudandet kommer, om det fullföljs, att bestå enbart av nyemitterade aktier. Samtliga av Rockets nuvarande aktieägare kommer fortsatt vara aktieägare i Rocket efter börsnoteringen och de kommer inte att sälja aktier som en del av erbjudandet. Nuvarande aktieägare består av Global Founders GmbH, investeringsbolaget ägt av Oliver Samwer, grundare och VD i Rocket Internet, och hans bröder, Kinnevik, Access Industries, Philippine Long Distance Telephone Company, United Internet och Holtzbrinck Ventures samt några av deras intressebolag. De nyemitterade aktierna kommer vara av samma klass och bära samma rättigheter som de aktier som ägs av Rockets nuvarande aktieägare. Samtliga sex aktieägare har förbundit sig att inte sälja eller annars överlåta sina aktier under en period om minst tolv månader efter noteringen. Rocket avser att använda intäkterna från börsnoteringen för att finansiera sin framtida tillväxt genom att lansera nya företag samt ytterligare investeringar i sina befintliga företag.

För ytterligare information om börsintroduktionen och noteringen, se www.rocket-internet.com.

Lorenzo Grabau, Kinneviks VD, kommenterade: "Kinnevik är mycket positivt till Rocket Internets avsikt att börsnoteras. Vårt partnerskap med Rocket sedan 2009 har skapat betydande värde för våra aktieägare och har bidragit till omvandlingen av vår portfölj. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med medarbetarna i Rocket i fullföljandet av bolagets spännande och tillväxtorienterade strategi att bygga världens ledande internetplattform utanför Kina och USA."

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 september 2014 kl. 9.30.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1854870