Kinnevik och Rocket Internet bildar ett globalt e-handelsbolag inom mode

04 Sep 2014, 09:00 am

Dafiti, Jabong, Lamoda, Namshi och Zalora slås ihop till en grupp av varumärken med inriktning på e-handel inom mode på tillväxtmarknader

Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har ingått ett avtal med Rocket Internet och övriga medinvesterare om att kombinera fem ledande e-handelsföretag inom mode, nämligen Dafiti (Latinamerika), Jabong (Indien), Lamoda (Ryssland & OSS), Namshi (Mellanöstern) och Zalora (Sydostasien & Australien) för att bilda en ny global e-handelskoncern inom mode, Global Fashion Group ("GFG").

GFG kommer verka på fem kontinenter med fokus på tillväxtmarknader, omfattande 23 länder med en modemarknad på 330 miljarder euro och en befolkning på över 2,5 miljarder som snabbt rör sig online och använder sig av e-handel. GFG kommer att marknadsföra ett brett sortiment av ledande internationella varumärken inom kläder och accessoarer, ett skräddarsytt urval av lockande egna varumärken och lokala sortiment som utvecklats för specifika etniska marknader, särskilt i Indien, Indonesien och Mellanöstern.

GFG kommer använda ett flertal affärsmodeller, inberäknat egen lagerhållning, märkesbutiker och marknadsplatser anpassade till möjligheter på de lokala marknaderna. Dessutom kommer GFG fortsätta att undersöka möjligheterna inom angränsande kategorier som skönhetsvård. Mobil handel kommer alltjämt vara ett viktigt fokusområde för GFG genom fortsatt utveckling av mobila applikationer riktade mot den växande grupp kunder som använder smarta telefoner.

De fem GFG-företagen kombinerar en unik kompetens i att utveckla ledande varumärken online (t.ex. Dafiti i Brasilien), bygga den nödvändiga infrastrukturen inklusive hemleveranser där så krävs, (t.ex. "Lamoda Express" i Ryssland, Jabong i Indien)  skapa ledande egna varumärken (t.ex. "Lara Karen" och "Sangria" skapade av Jabong i Indien och "ZALORA" och "Ezra" skapade av Zalora i Sydostasien) och leverera ledande mobila lösningar (t.ex. Namshi i Mellanöstern).

Sammanslagningen kommer att förbättra möjligheten att dela global bästa praxis mellan olika funktioner, ge skalfördelar inom inköp av internationella varumärken och marknadsföring i globala mediakanaler, stärka insatserna inom egna varumärken, öka GFG:s förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, påskynda utvecklingen av teknikplattformar, och möjliggöra för GFG att skaffa sig en ledande position inom e-handel inom mode på tillväxtmarknader.

Per 30 juni 2014 hade GFG 4,6 miljoner aktiva kunder[1] och över 7.000 anställda. Under de första sex månaderna av 2014 hade GFG:s webbplatser 353 miljoner unika besökare[2], mottog 8,4 miljoner ordrar[3] och genererade 436 MEUR i bruttoförsäljningsvärde[4]. År 2013 uppgick GFG:s intäkter enligt IFRS till 406[5] MEUR.

Sedan starten 2011 och 2012 har de fem e-handelsföretagen tagit in finansiering på över 1 miljard euro från Kinnevik, Access Industries, Summit Partners, Verlinvest, Ontario Teachers' Pension Plan, Tengelmann och ett antal ytterligare investerare. Med ca 350 MEUR i kassan per den 30 juni 2014 är GFG väl kapitaliserat för att fortsätta verkställa sina planer och ta vara på tillväxtmöjligheterna.

I huvudsak kommer samtliga direkta och indirekta aktieägare i de fem befintliga e-handelsföretagen tillskjuta sina aktier till ett nybildat Luxemburgbaserat bolag. De tre största aktieägarna i GFG blir Kinnevik, Rocket Internet och Access Industries, med 25,1%, 23,5% respektive 7,4 % ägarandel.

Företagen inom GFG kommer även fortsättningsvis ledas av deras respektive grundare och ledningar, med ett fåtal utvalda tillskott till ledningsgruppen avsedda att främja synergier och globala initiativ.

Styrelsen för GFG kommer inkludera Lorenzo Grabau, Kinneviks VD, som ordförande, Oliver Samwer, Rocket Internets VD, som vice ordförande och representanter för de övriga största aktieägarna.

I sammanslagningen värderades de fem företagen enligt deras senaste kapitalanskaffning, vilket resulterar i en värdering på 2,7 miljarder euro för den sammanslagna gruppen.

Den överenskomna transaktionen är villkorad av bindande förhandsbesked från relevanta skatte- och konkurrensmyndigheter. Transaktionen beräknas vara slutförd i slutet av 2014.

Kinnevik har också ingått ett avtal med Phenomen Ventures om att förvärva ytterligare aktier i Bigfoot mot betalning dels form av Kinneviks aktier i HelloFresh, dels i kontanter genom en betalning om 18 MEUR. Transaktionen kommer att öka Kinneviks ägande i GFG med 1% till 26,1%.

Lorenzo Grabau, VD för Kinnevik, sade:

"Skapandet av GFG samlar fem kraftfulla digitala varumärken ledda av en unik grupp av mycket duktiga grundare och ledare. Genom att arbeta som en enhet kommer Dafiti, Jabong, Lamoda, Namshi och Zalora bli ännu effektivare i att expandera sina ledande positioner på sina respektive marknader."

Oliver Samwer, en av grundarna och VD för Rocket, kommenterade:

"GFG kommer att fokusera på att fånga den massiva tillväxten inom e-handel inom mode på tillväxtmarknader. Var och en av affärsenheterna kommer att kunna bygga vidare på den ursprungliga Rocketplattformen och fortsätta att utnyttja den kunskap och expertis som ansamlats över 23 länder. Jag ser fram emot att arbeta med våra grundare för att accelerera GFG:s tillväxtprofil och utveckling ytterligare."
Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 september 2014 kl. 9.00.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.


--

[1] Antal kunder som genomfört minst en transaktion såsom definieras i "totala transaktioner" under de senaste 12 månaderna före periodens slut, beräknad som summan av aktiva kunder för företagen exklusive Jabong.

[2] Antalet totala unika besökare som besökt webbplatsen under perioden (inklusive från mobil & surfplattor), beräknad som summan av unika besökare för de fem företagen.

[3] Totalt antal giltiga (d.v.s. inte misslyckade eller refuserade) ordrar som påbörjat leverans, exklusive annullerade beställningar (före avvisade och returnerade ordrar), d.v.s. totalt antal ordrar som har expedierats under perioden (e-handel exklusive marknadsplatser). Beräknad som summan av ordrar för de fem företagen.

[4] Det totala värdet av "totala transaktioner" som säljs i perioden, exklusive skatter och fraktkostnader (skatter och fraktkostnader exkluderas av jämförelseskäl mellan länder och företag), inklusive värdet av kuponger. Beräknas som summan av bruttoförsäljningsvärde för de fem företagen.

[5] Summan av intäkter enligt IFRS för de fem företagen.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1853690