Kinnevik: Mikael Larsson lämnar som ekonomidirektör för Kinnevik

19 Dec 2014, 10:00 am

Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att ekonomidirektör Mikael Larsson har meddelat sin avsikt att lämna sin post som ekonomidirektör för Kinnevik efter nästa årsstämma i maj 2015.

Mikael Larsson tillträde som ekonomidirektör för Kinnevik 2001.

 "På uppdrag av alla på Kinnevik vill jag uttrycka vår djupaste tacksamhet till Mikael för hans enastående insats. Mikaels affärssinne och finansiella expertis har varit mycket värdefull för Kinnevik under denna period av transformering. Vi önskar honom all lycka i framtiden" kommenterade Lorenzo Grabau, Kinneviks VD.

 "Som ekonomidirektör för Kinnevik de senaste 13 åren har jag haft förmånen att vara nära involverad i transformeringen av bolaget genom att fokusera våra investeringar i nya tillväxtsektorer som nu utgör mer än hälften av bolagets tillgångar. Kinnevik är idag ett av världens ledande entreprenöriella investeringsbolag med en starkare finansiell ställning än någonsin" säger Mikael Larsson.

Mikael lämnar sin post som ekonomidirektör för Kinnevik i maj 2015 men han kommer att vara fortsatt engagerad i gruppen. Kinneviks styrelse kommer att föreslå valberedningen i Transcom WorldWide att Mikael fortsätter som styrelseledamot i bolaget.

Joakim Andersson, för närvarande ansvarig för Group Treasury har idag utnämnts till vice ekonomidirektör för Kinnevik. Joakim startade inom Kinnevik 2001 och blev ansvarig för Group Treasury 2007.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1881969