Kinnevik: Global Fashion Group har erhållit erforderliga godkännanden

22 dec 2014, 08:09 am

Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att samtliga de förhandsbesked och godkännanden från relevanta skatte- respektive konkurrensmyndigheter som behövs för att skapa Global Fashion Group (GFG) har erhållits, varför den första etappen av aktiebyten in i det nya moderbolaget nu genomförts. Slutförande av återstående aktiebyten förväntas ske under första kvartalet 2015.

GFG kommer verka på fem kontinenter med fokus på tillväxtmarknader, omfattande 23 länder med en modemarknad på 330 miljarder euro och en befolkning på över 2,5 miljarder som snabbt rör sig online och använder sig av e-handel. GFG kommer att marknadsföra ett brett sortiment av ledande internationella varumärken inom kläder och accessoarer, ett skräddarsytt urval av lockande egna varumärken och lokala sortiment som utvecklats för specifika etniska marknader, särskilt i Indien, Indonesien och Mellanöstern.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2014 kl. 8.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1882556