Kinnevik: Förvaltningsrätten har bifallit Kinneviks yrkande i skattemål

01 dec 2014, 18:00 pm

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Förvaltningsrätten bifallit Kinneviks yrkande angåendekupongskatt om 702 Mkr i samband med Kinneviks förvärv av Emesco AB 2009.

Förvaltningsrätten avvisar därmed Skatteverkets krav att kupongskatt skall utgå på en koncernintern utdelning av aktier som Kinnevik erhöll i samband med förvärvet av Emesco AB. Som tidigare meddelats i Kinneviks årsredovisningar har Kinnevik inte reserverat för skatteexponeringen i räkenskaperna som ett resultat av tvisten. Dagens beslut har därför ingen påverkan på Kinneviks räkenskaper eller kassaflöde.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 1 december 2014 kl. 18.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1875800