Kinnevik deltar i kapitalanskaffning i Lazada

01 Dec 2014, 08:00 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att man har investerat 8 MEUR i Lazada som del i en kapitalanskaffning om 200 MEUR ledd av Temasek och tillsammans med Rocket Internet, Verlinvest och andra befintliga investerare.

Lazada driver Sydostasiens största köpcentrum online. Sedan lanseringen 2012 har Lazada expanderat snabbt med verksamheter i sex länder - Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam - samt ett inköpscenter i Hong Kong som främjar gränsöverskridande aktiviteter på Lazadas marknadsplats.

Tillväxttakten har varit fortsatt hög i år och försäljningen via Lazadas webbplatser och mobila applikationer har fördubblats sedan juni 2014. Lazadas Marknadsplats, en plattform för tredjepartshandel, har varit en viktig drivkraft för försäljningstillväxten. Försäljningen via Marknadsplatsen har tiodubblats sedan januari 2014 och plattformen står idag för ungefär 70% av Lazadas månatliga försäljning.

Kinneviks VD Lorenzo Grabau kommenterade:

"Lazadas utveckling i år och dess övertygande skifte till en marknadsplats-modell stärker vår tilltro till företaget. Vi är glada över att välkomna Temasek som aktieägare i Lazada. Temasek är ett investmentbolag baserat i Singapore med en betydande närvaro i regionen och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem."

Lazada värderas till 957,8 MEUR (eller 1 miljard euro inklusive 100% av bolaget) efter denna kapitalanskaffning och Kinneviks andel kommer att uppgå till 9,5%. Som rapporterats i Delårsredogörelsen per den 30 september 2014 uppgick skillnaden mellan redovisat värde och värderingar i enlighet med de senaste kapitalanskaffningarna för den onoterade portföljen till ca 2,2 miljarder kronor per den 30 september. Hade värderingen som följer av dagens transaktion använts som sista kapitalanskaffning i Lazada per den 30 september 2014 hade skillnaden varit ca 300 Mkr högre.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1875490