Kinnevik: Avitos försäljningsutveckling

28 Aug 2014, 08:01 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Avito har rapporterat finansiell utveckling för det andra kvartalet 2014.

Avito äger och driver Rysslands största onlineplattform för köp- och säljannonser, Avito.ru och är även verksamt i Ukraina. Avito ägde och drev också den ledande köp- och säljsajten i Marocko under andra kvartalet 2014. I princip alla intäkter är hänförliga till Avito.ru.

Nyckeltal för andra kvartalet 2014:

  • Intäkter om 1.069 MRUR1 (31,8 MUSD2), en ökning med 85% jämfört med 579 MRUR för andra kvartalet 2013.
  • EBITDA-marginal om 53% eller 569 MRUR1 (16,9 MUSD2), jämfört med 196,3 MRUR andra kvartalet 2013.
  • Antalet sidvisningar3 uppgick till 17 miljarder under det andra kvartalet 2014 jämfört med 11 miljarder andra kvartalet 2013.
  • Månatlig publik4 om 25,8 miljoner i juni 2014 jämfört med 24,3 miljoner för samma period förra året.

Nyckeltal för första halvåret 2014:

  • Intäkter om 1.921 MRUR1 (57,1 MUSD2), en ökning med 97% jämfört med 976 MRUR första halvåret 2013.
  • EBITDA-marginal om 50% eller 962 MRUR1 (28,6 MUSD2), jämfört med 172,7 MRUR första halvåret 2013.
  • Kassabalansen uppgick till 137 MUSD2 per den 30 juni 2014.
  • Antalet sidvisningar3 uppgick till 34 miljarder under det första halvåret 2014 jämfört med 21 miljarder första halvåret 2013.

Avito ger ingen prognos om framtida utveckling.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Avito och Schibsted ASA ingick ett överlåtelseavtal den 13 juni 2014 med efterföljande tilläggsavtal den 2 juli 2014 avseende fusion av deras verksamheter i Marocko. Transaktionen kommer innebära att verksamheten kontrolleras av Schibsted ASA men verkar under varumärket Avito. Avito kommer inte att konsolidera det nya bolaget, istället kommer verksamheten att redovisas som intressebolag.

1 Oreviderade i enlighet med IFRS
2 Rysk rubel har omräknats till US Dollar till en växelkurs om 33,6306 ryska rubel per 1 US dollar, den officiella växelkursen per den 30 juni 2014 enligt Rysslands centralbank.
 3 Källa: Live Internet och bolaget
4 Källa: TNS Russia, endast desktop 

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 28 augusti 2014 kl. 8.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1851708