Kinnevik: Avitos försäljningsutveckling

13 Jun 2014, 08:01 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Avito har rapporterat finansiell utveckling för det första kvartalet 2014.

Avito äger och driver Rysslands största onlineplattform för köp- och säljannonser, Avito.ru. Avito äger och driver också den ledande köp- och säljsajten i Marocko samt verksamheter i Ukraina och Egypten. I princip alla intäkter är hänförliga till Avito.ru.

Nyckeltal för första kvartalet 2014:

  • Intäkter om 852 MRUR1 (23,8 MUSD2), en ökning med 115% jämfört med 396 MRUR för första kvartalet 2013.
  • EBITDA-marginal om 46% eller 393 MRUR (11 MUSD), jämfört med en förlust om 23,6 MRUR första kvartalet 2013.
  • Kassabalans överstigande 100 MUSD per den 31 Mars 2014.
  • Sidvisningar3 uppgick till 17 miljarder under det första kvartalet 2014 jämfört med 10 miljarder första kvartalet 2013.
  • Månatlig publik4 i mars om 25,8 miljoner. Jämförbar data för motsvarande period föregående år ej tillgänglig.

Avito ger ej några prognoser om framtida utveckling.

1 Oreviderade IFRS

2 Rysk rubel har omräknats till US Dollar till en växelkurs om 35,6871 ryska rubel per 1 US dollar, den officiella växelkursen per den 31 mars 2014 enligt Rysslands centralbank.

 3 Källa: Live Internet och bolaget

4 Källa: TNS Russia, endast desktop 

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 13 juni 2014 kl. 8.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1792792