Kinnevik: Avito försäljningsutveckling tredje kvartalet

09 Dec 2014, 08:01 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Avito AB ("Avito") har rapporterat finansiell utveckling för det tredje kvartalet 2014.

Avito äger och driver Rysslands största onlineplattform för köp- och säljannonser, Avito.ru och rapporterar resultat och nyckeltal för det tredje kvartalet 2014. Samtliga intäkter för det tredje kvartalet 2014 är hänförliga till Avito.rus webbsida.

Nyckeltal för tredje kvartalet 2014:

  • Intäkter om 1.122 MRUR1 (28,5 MUSD2), en ökning med 77% jämfört med 633 MRUR för tredje kvartalet 2013.
  • Justerad EBITDA-marginal om 65% eller 727 MRUR1  (18,5 MUSD2), jämfört med 304 MRUR tredje kvartalet 2013.
  • Antalet sidvisningar3 uppgick till 18 miljarder jämfört med 11 miljarder för samma period föregående år.
  • Månatlig publik4 om 26,7 miljoner i september 2014 jämfört med 23,1 miljoner för samma period föregående år.

Nyckeltal för första 9 månaderna 2014:

  • Intäkter om 3.043 MRUR1 (77,3 MUSD2), en ökning med 89% jämfört med 1.609 MRUR första 9 månaderna 2013.
  • Justerad EBITDA-marginal om 55,5% eller 1.688 MRUR1 (42,9 MUSD2), jämfört med 477 MRUR första 9 månaderna 2013.
  • Kassabalansen uppgick till drygt 150 MUSD2 per den 30 september 2014.
  • Antalet sidvisningar3 uppgick till 52 miljarder jämfört med 32 miljarder första 9 månaderna 2013.

Avito ger ingen prognos om framtida utveckling.

Tillämpade redovisningsprinciper
Justerad EBITDA innebär nettovinst plus (1) avskrivningar och amorteringar, (2) aktierelaterade ersättningar, (3) skattekostnad med avdrag för (A) finansiella intäkter och kostnader.

1Oreviderade i enlighet med IFRS
2Rysk rubel har omräknats till US Dollar till en växelkurs om 39,3866 ryska rubel per 1 US dollar, den officiella växelkursen per den 30 september 2014 enligt Rysslands centralbank.
3Källa: Live Internet och bolaget
4Källa: TNS Russia, endast desktop 

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2014 kl. 8.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

    Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1878342