Kinnevik: Anders Borg föreslås till Kinneviks styrelse

10 Dec 2014, 08:01 am

Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att valberedningen kommer att föreslå val av Anders Borg till ny styrelseledamot på årsstämman i maj 2015.

Anders Borg var Sveriges finansminister mellan 2006 och 2014. År 2011 utsågs han till årets europeiska finansminister av Financial Times, ett erkännande av hans politiska och ekonomiska förmåga och trovärdighet på de finansiella marknaderna. Han har studerat filosofi, ekonomisk historia och statskunskap vid Uppsala Universitet samt deltagit i forskarutbildning i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Anders Borg kommer föreslås till vice ordförande i Kinnevik, och tillsammans med styrelseordförande Cristina Stenbeck och vice ordförande Dame Amelia Fawcett kommer han att arbeta med affärsutveckling inom hela Kinnevikgruppen.

Anders Borg kommenterade:

"Kinnevik är, med långsiktiga ägare och en stark företagskultur, unikt i sitt sätt att starta och utveckla företag med starka marknadspositioner inom tillväxtsektorer och tillväxtmarknader. Jag är mycket glad att föreslås till styrelsen där jag kommer att arbeta nära styrelseordföranden och de andra styrelseledamöterna, och använda min internationella erfarenhet för att bidra till den fortsatt framgångsrika utvecklingen av gruppen."

Cristina Stenbeck, ordförande i valberedningen samt styrelseordförande kommenterade:

"Jag är stolt över att välkomna Anders Borg till Kinneviks styrelse. Med hans oöverträffade marknadsinsikt och globala perspektiv kommer han att bidra med unik kompetens till styrelsen. I ett skede när vi förstärker vår närvaro på utvecklingsmarknader ser jag fram emot att arbeta med Anders Borg för att bygga ett ännu starkare Kinnevik."

Valberedningen består av Ramsay Brufer som har utsetts av Alecta, James Anderson som har utsetts av Baillie Gifford, Wilhelm Klingspor som har utsetts av familjen Klingspor, Cristina Stenbeck och Max Stenbeck som har utsetts av Verdere Sàrl, samt Edvard von Horn som har utsetts av familjen von Horn. Valberedningen avser presentera sitt fullständiga förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa i april 2015.

Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2014 kl. 8.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Cristina Stenbeck, Valberedningens ordförande Telefon +46 (0)8 562 000 00
Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
  Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investeringsbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.
Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.
Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1878733