Valberedningens förslag till ny styrelseledamot i Kinnevik

09 Apr 2013, 08:00 am
Stockholm - Investment AB Kinnevik ("Kinnevik"), (NASDAQ OMX Stockholm: KINV A and KINV B) meddelade idag att Valberedningen föreslagit omval av Tom Boardman, Vigo Carlund, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger, Allen Sangines-Krause och Cristina Stenbeck samt att välja Lorenzo Grabau till ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår att årsstämman skall omvälja Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

Lorenzo Grabau har varit medlem av styrelsen i MTG sedan 2011. Lorenzo är också en av grundarna till Rouge Partners, ett investmentbolag som utvecklar internationella konsument- och lyxprodukter i Kina och andra tillväxtmarknader. Innan han grundade Rouge Partners 2011 var Lorenzo partner och verkställande direktör på Goldman Sachs i London där han ansvarade för fyra tillväxtområden inom investment banking: detaljhandel, media- och online, private equity samt rådgivningen till Europas största finansfamiljer och deras intressebolag. Dessförinnan var Lorenzo verksam i fem år på Merrill Lynch, huvudsakligen inom företagsförvärv. Lorenzo har en examen från Universitá degli Studi di Roma, La Sapienza, i Italien.

Cristina Stenbeck, ordförande i Valberedningen, kommenterar:

 "Valberedningen anser att nomineringen av Lorenzo Grabau kommer att förstärka sektorkunskapen i styrelsen inom telekom, media och teknologi liksom förståelsen för konsument och detaljhandel och tillföra kompletterande finansiell kunskap inom private equity investeringar. Lorenzo kan Kinnevik och våra innehav väl genom sin styrelseposition i MTG och genom att ha arbetat med ledningen de senaste tio åren. Vi är mycket nöjda med att kunna nominera en så välkvalificerad person för val till Kinneviks styrelse."

Valberedningens kompletta förslag till årsstämman publiceras i dagens pressmeddelande till årsstämman.

Valberedningen består av Cristina Stenbeck, Max Stenbeck som företrädare för Verdere Sàrl, Wilhelm Klingspor som företrädare för familjen Klingspor, Ramsay Brufer som företrädare för Alecta samt Edvard von Horn som företrädare för familjen von Horn.

Kinnevik lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen (2007:528) omvärdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2013 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Cristina Stenbeck, Valberedningens ordförande Telefon +46 (0)8 562 000 00
Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer:, telekom & tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper & kartong samt jordbruk & bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B. 

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1691442