Svenska institutioner förvärvar Kinneviks ägande i BillerudKorsnäs

09 Dec 2013, 08:13 am

Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att en mindre grupp svenska institutioner har förvärvat Kinneviks samtliga 51,8 miljoner aktier i BillerudKorsnäs för 3,7 miljarder kronor (72 kr per aktie). Den övervägande delen av aktierna förvärvas av AMF Försäkring, Fjärde AP Fonden och Alecta. Resterande aktier förvärvas av en handfull institutionella placerare, i allt väsentligt fyra större svenska aktiefonder.

Integrationen av Korsnäs och Billerud har genomförts mycket framgångsrikt och medfört större synergivinster än initialt förväntat. Kinnevik har under de senaste åren medvetet fokuserat sin verksamhet mot digitala tjänster inom telekom & finansiella tjänster, online och media, och försäljningen av aktierna i BillerudKorsnäs är ytterligare ett steg i denna utveckling.

Kinnevik kommer efter transaktionen att ha en nettokassa om ca 3 miljarder kronor. För att ha finansiell flexibilitet är målet att ha ingen eller låg belåning i moderbolaget och transaktionen kommer inte att påverka Kinneviks förväntade utdelning.

Priset om 72 kronor motsvarar en rabatt om 5% jämfört med det volymviktade genomsnittliga värdet av BillerudKorsnäs aktie på Nasdaq OMX under de senaste 30 handelsdagarna samt 0% mätt på volymerna under de senaste 60 handelsdagarna.

"Sammanslagningen av Korsnäs och Billerud är nu genomförd med ett mycket lyckat resultat och jag är stolt över de värden som har byggts upp. Vi lämnar över till stora och långsiktiga finansiella institutioner vilket säkrar en stabilitet för bolaget framöver. Kinneviks finansiella ställning är rekordstark och det ger oss alla möjligheter att fortsätta utveckla våra innehav och göra nya investeringar inom telekom och finansiella tjänster, online och media." säger Kinneviks VD Mia Brunell Livfors.

Anders Oscarsson, aktiechef på AMF, kommenterar: "Detta är en affärsmöjlighet som vi under en längre tid bevakat. BillerudKorsnäs har en tydlig tillväxtstrategi och en hängiven ledning som med allt ökande framgång implementerar strategin och jag är glad att vi fått möjlighet att öka vårt ägande i bolaget genom affären med Kinnevik."

Erik Penser Bankaktiebolag har varit rådgivare till Kinnevik i transaktionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2013 kl. 08.15.

 

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Mia Brunell Livfors, VD och Koncernchef +46 (0)8 562 000 00
Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
  +46 (0)70 762 00 83

 

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: Telekom & Finansiella tjänster, Online, Media samt Industri och övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1748478