Ny lokal för Kinneviks kapitalmarknadsdag 2013

18 apr 2013, 10:00 am
På grund av det stora intresset för Kinneviks kapitalmarknadsdag den 24 april 2013, kommer presentationerna hållas på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Kapitalmarknadsdagen kommer även att sändas via webcast på Kinneviks hemsida, www.kinnevik.se. Programmet finns också tillgängligt på hemsidan.


Vänligen registrera ert deltagande på www.kinnevik.se senast den 22 april 2013.


För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
  +46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: telekom & tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper & kartong samt jordbruk & bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter.Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Investment AB Kinnevik 

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1694030