Kinnevik överför aktier i Zalando till direkt ägande

13 Aug 2013, 09:03 am
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att man har träffat ett avtal med Rocket Internet om att överlåta indirekt ägda aktier i Zalando till direkt ägandeskap. Efter överlåtelsen kontrollerar Kinnevik 37,5% av företaget direkt.

Zalando är omsättningsmässigt det största e-handelsbolaget i modesektorn i Europa. Bolaget startade sin verksamhet i Tyskland 2008 och bedriver idag verksamhet även i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien, Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen. Zalando har växt snabbt och rapporterade nettoförsäljning om 1.159 MEUR under 2012 och 372 MEUR under första kvartalet 2013.

VD för Kinnevik, Mia Brunell Livfors, kommenterar:

"Zalando är ett kärninnehav i Kinneviks portfölj och genom utskiftningen av de indirekt ägda aktierna till direkt ägande stärker vi styrningen av Zalando och vår förmåga att aktivt arbeta med företaget för att genomföra bolagets tillväxtstrategi, och därmed ytterligare stärka positionen som ett ledande europeiskt e-handelsbolag".

Zalando meddelade idag separat att ägaren till modeföretaget BESTSELLER, Anders Holch Povlsen, har förvärvat aktier i bolaget. Se bifogat pressmeddelande från Zalando för mer information.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2013 kl. 9.00.

 

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Mikael Larsson, Ekonomidirektör +46 (0)70 762 00 70
Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: Telekom & Finansiella tjänster, Online, Media samt Industri och övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1722616