Kinnevik investerar 67 MEUR i Rocket Internet och behåller sitt nuvarande ägande om 24%

16 jul 2013, 09:45 am
Investment AB Kinnevik meddelade idag att man investerar 67 MEUR i Rocket Internet som en del av Rocket Internets riktade nyemission. I och med denna transaktion har Rocket Internet tagit in ca en halv miljard USD under de senaste 12 månaderna.

Kinneviks andel av Rocket Internet kvarstår på ca 24%. Kapitalet kommer att användas för att ytterligare expandera Rockets nätverk av startup-företag, vilket redan är ett av världens största med ca 75 företag i över 50 länder och mer än 20.000 anställda. För mer information, se bifogat pressmeddelande från Rocket Internet.

VD för Kinnevik, Mia Brunell Livfors, kommenterar:

"Under de fyra senaste åren har Rocket Internet varit en viktig del i att bygga Kinneviks investeringar inom e-handel med bolag som Zalando, Lamoda, Dafiti och ytterligare 75 företag. Med vår senaste investering i Rocket Internet stärker Kinnevik sitt strategiska partnerskap med grundarna av Rocket Internet och Access Industries".

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2013 kl. 9.45.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
  +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: Telekom & Finansiella tjänster, Online, Media samt Industri och övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1716616