Kinnevik: Cristina Stenbeck blir arbetande styrelseordförande i Kinnevik

23 Oct 2013, 08:02 am
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelade i dag att Cristina Stenbeck blir arbetande styrelseordförande. Samtidigt tar styrelseledamoten Dame Amelia Fawcett DBE rollen som vice ordförande i Kinnevik.

För att ännu bättre ta tillvara Kinneviks tillväxtmöjligheter och för att stödja utvecklingen i portföljbolagen med verksamhet på flera kontinenter, har Kinneviks styrelse utsett sin ordförande, Cristina Stenbeck, att anta rollen som arbetande styrelseordförande. I Cristina Stenbecks utökade roll ska hon leda det strategiska arbetet och initiera och utveckla internationella samarbeten.

Styrelsen har också utsett Dame Amelia Fawcett att bli vice ordförande i Kinnevik. I sin nya roll ska hon bidra till utvecklingen av Kinneviks ledarskap samt fokusera på frågor kring bolagsstyrning och säkerställa att den fortsatt håller högsta klass.

Cristina Stenbeck kommenterar: "Som arbetande styrelseordförande kommer jag att ägna all min tid åt att utveckla våra bolag i våra viktigaste marknader såväl som på nya marknader. Jag kommer att fortsätta söka nya investeringsmöjligheter både direkt och genom partnerskap. Jag ser fram emot ett närmare samarbete med Dame Amelia, styrelsen och vår ledningsgrupp för att utveckla vår grupp till det ledande internationella familjeledda tillväxtinriktade investmentbolaget."

Dame Amelia Fawcett kommenterar: "Sedan jag valdes in i Kinneviks styrelse 2011, har jag imponerats av Cristinas energi, drivkraft och vision för gruppen. Det är därför en ära att bli vice ordförande i ett sådant speciellt bolag som Kinnevik, som har en mycket lång företagartradition under samma grupp av huvudägare. Jag ser fram emot att arbeta närmare Cristina i hennes nya roll och bistå henne och styrelsen i arbetet med att driva tillväxten i bolaget."

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Kinnevik ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2013 kl. 8.00.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Cristina Stenbeck, Styrelseordförande +46 (0)8 562 00 00
Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)70 762 00 83

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar följande övergripande sektorer: Telekom & Finansiella tjänster, Online, Media samt Industri och övriga investeringar. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1737515