Kinnevik: Försäljning av aktier i Groupon

18 jun 2012, 08:00 am
PRESSMEDDELANDE                                                                                          18 juni 2012

FÖRSÄLJNING AV AKTIER I GROUPON

Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") tillkännagav idag att man har sålt bolagets direktägda aktier i Groupon som uppgick till 8,377,158 aktier.

Försäjningslikviden uppgick till 569 Mkr (81.5 MUSD) vilket motsvarar ett genomsnittligt aktiepris om USD 9,74. Kinnevik investerade 20 Mkr (2.9 MUSD) i MyCityDeal 2010 och erhöll aktierna i Groupon när MyCityDeal förvärvades av Groupon 2010.

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
+46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper och kartong, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Försäljning av aktier i Groupon

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1620142