Investment AB Kinnevik emitterar företagscertifikat

21 Jun 2012, 12:31 pm
Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") tillkännagav idag att man har genomfört en första emission under ett upprättat företagscertifikatprogram.

Kinnevik har genomfört en första emission under ett upprättat program för företagscertifikat. Programmet ger Kinnevik möjlighet att emittera företagscertifikat inom en ram om 2 miljarder kronor. Certifikaten kan under programmet emitteras med löptider upp till 12 månader. Certifikatprogrammet utgör ett komplement till Kinneviks basfinansiering.

Arrangör av programmet är SEB och emissionsinstitut är Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

 

För ytterligare information, besökwww.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83
+46 (0)70 762 00 83

 

Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper och kartong, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks A-aktier och B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1621238