Anders Kronborg ny Chief Operating Officer i Kinnevik

24 Apr 2012, 08:00 am
Investment AB Kinnevik tillkännagav idag att Anders Kronborg, för närvarande finansdirektör i Metro International SA, kommer att bli medlem av ledningsgruppen i Investment AB Kinnevik som Chief Operating Officer (COO).

I egenskap av COO kommer Anders ha ett fortsatt ansvar för den finansiella styrningen i Metro med han kommer också att fokusera på den operativa och finansiella utvecklingen av Kinneviks övriga tillgångar. Anders Kronborg har varit finansdirektör i Metro sedan 2008. Innan Anders började på Metro hade han lång erfarenhet av finansiell styrning i mediebranschen som finansdirektör för det danska TV bolaget TV2 samt flera ledningsbefattningar inom danska Group Berlingske Media A/S. Anders Kronborg tillträder sitt nya arbete den 1 maj 2012.

"Jag är mycket nöjd med att vi har rekryterat Anders som Kinneviks Chief Operating Officer. Kinnevik växer snabbt genom nya investeringar och med vårt operationella fokus måste vi förstärka verksamhetsfokus i Kinnevik. Jag känner Anders väl från hans tid som ekonomichef i Metro och jag är övertygad om att han blir en tillgång i vår ledningsgrupp", säger Mia Brunell Livfors.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

 

Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en sjuttiofemårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: telekom och tjänster,online, media, mikrofinansiering, jordbruk och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV B. 

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1605164