Ökning i Kinneviks substansvärde efter noteringen av Groupon

07 Nov 2011, 08:01 am
Investment AB Kinnevik ("Kinnevik") meddelade idag att värdet på dess innehav i
Groupon Inc. har ökat efter Groupons notering på NASDAQ i New York fredagen den
4 november.

Kinnevik har ett direkt ägande i Groupon som uppgår till 8,377,156 aktier.
Utöver detta har  Rocket Internet, där Kinnevik äger 25% när alla optioner
utnyttjats, 39,168,960 aktier i Groupon.

Baserat på fredagens stängningskurs om USD 26,11 per Grouponaktie har Kinneviks
substansvärde ökat med 2,139 MSEK jämfört med det rapporterade verkliga värdet
på Rocket Internet och portföljbolag per den 30 september 2011. Av ökningen
avser 986 MSEK Kinneviks direkta ägande i Groupon och 1,153 MSEK Kinneviks
innehav i Rocket Internet.

För mer information om Groupons notering se http://investor.groupon.com

För ytterligare information, besök www.kinnevik.seeller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83

                     Mobil +46 (0)70 762 00 83Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än
sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte
är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin
portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: papper
och kartong, telekom och tjänster, media, online, mikrofinansiering, jordbruk
och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett
en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker
att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom
sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV
B.
Pressmeddelande:
http://hugin.info/1114/R/1561271/483137pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

[HUG#1561271]