Ny kreditfacilitet i Kinnevik

22 Dec 2011, 11:47 am
Investment AB Kinnevik meddelade idag att bolaget har slutit avtal om en ny
treårig kreditfacilitet med inbyggd möjlighet till förlängning ytterligare två
år.

Faciliteten om 5.300 Mkr som arrangeras på egen hand är av revolverande karaktär
och tillhandahålls av en grupp bestående av sex banker - DnB Bank ASA, Sweden
Branch, Nordea Bank AB (publ), Handelsbanken Capital Markets, Svenska
Handelsbanken AB (publ) och Swedbank AB (publ) som Mandated Lead Arrangers och
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank och Merchant Banking,
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som Arrangers. Agentfunktionen för
facilitet och säkerheter hanteras av Nordea Bank AB (publ).

Den nya faciliteten är säkerställd med noterade aktier men utan finansiella
covenanter. Den kommer att ersätta samtliga bilaterala kreditfaciliteter om
4.950 Mkr som idag säkerställs av noterade aktier när den träder i kraft i
början av januari 2012.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.seeller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83

                     +46 (0)70 762 00 83


Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än
sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte
är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin
portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: papper
och kartong, telekom och tjänster, media, online, mikrofinansiering, jordbruk
och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett
en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker
att aktivt verka genom företagens styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom
sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV
B.
Pressmeddelande:
http://hugin.info/1114/R/1573408/489707pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

[HUG#1573408]