Kinnevik säkerställer företrädesemission i Transcom

19 Oct 2011, 08:50 am
Investment AB Kinnevik (publ) ("Kinnevik") meddelar idag att man har för avsikt
att teckna sin del av Transcoms nyemission samt garantera resterande del av
emissionen som inte omfattas av teckningsåtaganden från andra aktieägare.


Emissionen, som sker med företrädesrätt till befintliga aktieägare i Transcom,
kommer att uppgå till cirka 500 Mkr och den kommer att garanteras till fullo av
Kinnevik, Transcoms största ägare. Kinnevik, som med dotterbolag äger 22,3% av
kapitalet samt 44,5% av rösterna i Transcom, har även åtagit sig att teckna sin
andel i nyemissionen. För mer information om emissionen hänvisas till Transcoms
hemsida www.transcom.comFör ytterligare information, besök www.kinnevik.seeller kontakta:


Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83

                     +46 (0)70 762 00 83


Investment AB Kinnevik grundades 1936 och representerar därmed en mer än
sjuttioårig företagartradition under samma grupp av huvudägare. Kinneviks syfte
är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom värdeökning i sin
portfölj av tillgångar. Verksamheten omfattar sju övergripande sektorer: papper
och kartong, telekom och tjänster, media, online, mikrofinansiering, jordbruk
och bioenergi. Kinnevik har länge investerat i utvecklingsländer vilket har gett
en betydande exponering mot konsumentsektorer i dessa marknader. Kinnevik söker
att aktivt verka genom företagens styrelser.
Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom
sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV
B.Pressmeddelande:
http://hugin.info/1114/R/1555929/480050pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

[HUG#1555929]