Investment AB Kinnevik: Telefonkonferens och presentation av resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2010

08 Feb 2011, 11:00 am
Onsdagen den 16 februari kl 10.00 (CET)

Närvarande: Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef, och Torun Litzén,
Informations­- och IR-chef


Investment AB Kinnevik kommer att offentliggöra resultatet för det fjärde
kvartalet och helåret 2010, onsdagen den 16 februari cirka kl 08.00 CET.

En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl 10.00 CET.

För att delta i telefonkonferensen vänligen kontakta Ann-Catrin Weingård på
confcall@kinnevik.seeller +46 8 562 000 62. Telefonnumret till
telefonkonferensen erhålls vid registrering.För ytterligare information, besök www.kinnevik.seeller kontakta:

Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef Telefon +46 (0)8 562 000 00

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83

                     Mobil +46 (0)70 762 00 83
Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i
huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Kinnevik förvaltar en
värdepappersportfölj fördelad på tre övergripande affärsområden; Onoterade
Kärninnehav som består av kartong- och pappersbolaget Korsnäs inklusive aktier i
Bergvik Skog, Noterade Kärninnehav som består av Millicom International
Cellular, Tele2, Modern Times Group MTG, CDON Group, Metro International och
Transcom WorldWide, samt Nya Investeringar som är aktivt i att finna nya
investeringar i företag i tidiga skeden med betydande tillväxtpotential.
Kinnevik söker att aktivt verka genom företagets styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom
sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV
B.
Pressrelease:
http://hugin.info/1114/R/1486484/421735pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

[HUG#1486484]