Korsnäs i nytt avtal med Tetra Pak

25 Nov 2010, 11:01 am
Investment  AB  Kinnevik ("Kinnevik") tillkännagav idag att dess helägda
dotterbolag Korsnäs AB ("Korsnäs") har ingått ett nytt leveransavtal med Tetra
Pak. Avtalet gäller perioden 2011-2013 och omfattar cirka 2 miljoner ton
vätskekartong.

Christer Simrén, verkställande direktör för Korsnäs, kommenterade: "Korsnäs och
Tetra Pak fortsätter sitt nära samarbete och det nya avtalet ger Korsnäs
möjlighet att effektivt planera såväl produktion som utveckling. Korsnäs fokus
på att långsiktigt samarbeta med sina kunder och växa med dem skapar stabilitet
för såväl köpare som säljare och är en viktig förklaring till den goda
resultatutvecklingen i Korsnäs."För ytterligare information, besök www.kinnevik.seeller kontakta:

Christer Simrén, verkställande direktör +46 (0)26 15 10 00

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef +46 (0)8 562 000 83

                     +46 (0)70 762 00 83Investment AB Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i
huvudsak genom värdeökning i sin portfölj av tillgångar. Kinnevik förvaltar en
värdepappersportfölj fördelad på tre övergripande affärsområden; Onoterade
Kärninnehav som består av kartong- och pappersbolaget Korsnäs inklusive aktier i
Bergvik Skog, Noterade Kärninnehav som består av Millicom International
Cellular, Tele2, Modern Times Group MTG, Metro International och Transcom
WorldWide, samt Nya Investeringar som är aktivt i att finna nya investeringar i
företag i tidiga skeden med betydande tillväxtpotential. Kinnevik söker att
aktivt verka genom företagets styrelser.

Kinneviks aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholms lista för stora bolag, inom
sektorn finans och fastigheter. Aktien handlas under kortnamnen KINV A och KINV
B.

[HUG#1465575]

Pressmeddelande:
http://hugin.info/1114/R/1465575/403695pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE