Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Höjdpunkter i fjärde kvartalet 2021

Bokslutskommuniké 2021

”Under 2021 omviktade vi vår portföljs sammansättning väsentligt mot yngre, privata tillväxtbolag. Genom utdelningen av Zalando, en avkastning i våra privata bolag om nästan 80 procent och en aktiv omallokering av kapital, avslutade vi året med en mer balanserad uppsättning tillväxtföretag, en portfölj med hälften av kapitalet investerat i privata bolag, och en starkare finansiell ställning än vad vi inledde året med.”

Georgi Ganev, VD Kinnevik

Nyckeltal

72,4

mdkr, Substansvärde

-5%

Förändring av substansvärde Q/Q

29%

Totalavkastning 1 år

Telefonkonferens kl. 10.00 CET

Till audiocast


Telefonnummer:

UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422
SE: +46 856642651

Kod:
59602555#