Höjdpunkter i andra kvartalet 2019

Till rapporten
Vi ser ett genomgående starkt momentum i vår portfölj med en fortsatt hög aktivitet
Georgi Ganev, Kinneviks vd

Nyckeltal

Per 30 juni 2019

89,0 Mdkr
SUBSTANSVÄRDE
6%
SUBSTANSVÄRDE KV/KV
-16%
TOTALAVKASTNING 1 ÅR