Arkiv Deklarations­underlag

Under de senaste 20 åren har Kinnevik ökat aktieägarvärdet inte bara genom kontantutdelningar och tillväxt utan också genom utdelningar i form av dotterbolag. 1985 gjordes den första avknoppningen av Invik & Co. AB genom en riktad emission till aktieägarna. Sedan dess har Zalando, Millicom, Tele2, MTG, SEC, Metro, Transcom och Invik delats ut vid olika tillfällen.

PFIC-information för Amerikanska aktieägare

Kinnevik 2024 PFIC Statement (for FY 2023) enbart på engelska

Kinnevik 2023 PFIC Statement (for FY 2022) enbart på engelska

Kinnevik 2022 PFIC Statement (for FY 2021) enbart på engelska

Kinnevik 2021 PFIC Statement (for FY 2020) enbart på engelska

Extra utdelning 2020

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Kinnevik AB mot kontantlikvid

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Kinnevik AB mot kontantlikvid

Millicom

Skatteverkets allmänna råd med anledning av inlösen av aktier i Kinnevik mot depåbevis i Millicom

Skatteverkets information med anledning av inlösen av aktier i Kinnevik mot depåbevis i Millicom

Kupongskattemässigt utdelningsvärde för Kinneviks utdelning av depåbevis i Millicom

Övriga

Skatteverkets allmänna råd angående utdelningsvärde med anledning av Kinneviks utdelning av MTG 

Skatteverkets information angående utdelningsvärde med anledning av Kinneviks utdelning av MTG 

Skatteverkets allmänna råd med anledning av Kinneviks inlösenprogram 2016

Utdelningar av aktier i Tele2, MTG, Metro och Transcom

Utdelningar av aktier i Invik