Deklarationsunderlag

Under de senaste 20 åren har Kinnevik ökat aktieägarvärdet inte bara genom kontantutdelningar och tillväxt utan också genom utdelningar i form av dotterbolag. 1985 gjordes den första avknoppningen av Invik & Co. AB genom en riktad emission till aktieägarna. Sedan dess har Tele2, MTG, SEC, Metro, Transcom och Invik delats ut vid olika tillfällen.

Skatteverkets allmänna råd angående utdelningsvärde med anledning av Kinneviks utdelning av MTG 

Skatteverkets information angående utdelningsvärde med anledning av Kinneviks utdelning av MTG 

Skatteverkets allmänna råd med anledning av Kinneviks inlösenprogram 2016 (externt dokument)

Utdelningar av aktier i Tele2, MTG, Metro och Transcom

Utdelningar av aktier i Invik