Deklarations­underlag

Under de senaste 20 åren har Kinnevik ökat aktieägarvärdet inte bara genom kontantutdelningar och tillväxt utan också genom utdelningar i form av dotterbolag. 1985 gjordes den första avknoppningen av Invik & Co. AB genom en riktad emission till aktieägarna. Sedan dess har Zalando, Millicom, Tele2, MTG, SEC, Metro, Transcom och Invik delats ut vid olika tillfällen.

PFIC-information för Amerikanska aktieägare 

Kinnevik 2024 PFIC Statement (for FY 2023) enbart på engelska

Zalando

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Kinnevik AB mot aktier i Zalando SE

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift respektive fastställande av avyttringspris och anskaffnings-utgift med anledning av inlösen år 2021 av aktier i Kinnevik AB mot aktier i Zalando SE

Kupongskatterättsligt utdelningsvärde för Kinnevik AB:s utdelning av aktier i Zalando SE