Aktiekapital

Kinnevik ABs aktiekapital är fördelat på 276 253 919 aktier med ett kvotvärde på 0,10 kr per aktie. En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie till en röst. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Kinneviks tillgångar och vinst. Såvitt styrelsen känner till förekommer inga aktieägaravtal eller aktieägarföreningar i Kinnevik. Det finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner.

 

Fördelning per aktieslag

 Antal aktierAntal rösterTotalt
aktiekapital (Tkr)
A-aktier33 755 432337 554 3203 375
B-aktier241 911 206241 911 20624 191
Class D 201846 25546 2555
Class E 2018109 388109 38811
Class F 2018109 388109 38811
Class G 2018322 250322 25032
Totalt276 253 919580 052 80727 625 

 

Utveckling av aktiekapitalet

 ÅrHändelseFörändring i aktiekapital (kr)Totalt
aktiekapital (kr)
Förändring i antal aktierTotalt antal aktier
2010Nyemission av
C-aktier
13 50027 758 319135 000277 583 190
2013Nyemission av
C-aktier
18 50027 776 819185 000277 768 190
2016Återköpsprogram-230 15527 546 664-2 301 552275 466 638
2018Nyemission av 
C-aktier
20 00027 566 664200 000275 666 638
2018Nyemission av omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier57 82827 625 392578 281276 253 919