skapar aktieägarvärde

Kalender

Rapporter

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

"Kinnevik hade ännu ett starkt kvartal och vi är nöjda med den fortsatt positiva utvecklingen i våra större bolag. Deras arbete med att öka effektiviteten och förbättra sina kunderbjudanden genom produktutveckling och innovation ger tydliga resultat och driver Kinneviks substansvärde."

85,7 Mdkr

Substansvärde

5%

Substansvärde Kv/Kv

465 Mkr

Nettoinvesteringar

25%

Totalavkastning 1 år

Till rapporter