skapar aktieägarvärde

Kalender

Rapporter

Bokslutskommuniké 2017

"Jag är stolt att presentera Bokslutskommunikén 2017 som Kinneviks nya vd. Under det fjärde kvartalet ökade Kinneviks substansvärde med 6% till 90,6 Mdkr, eller 329 kronor per aktie, främst drivet av värdeökningar i våra stora noterade innehav Zalando och Tele2."

- Georgi Ganev, Kinneviks vd

90,6 Mdkr

Substansvärde

6%

Substansvärde Kv/Kv

113 Mkr

Nettoinvesteringar

31%

Totalavkastning 1 år

Till rapporter