skapar aktieägarvärde

Kalender

Rapporter

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

"Vi har tydliga prioriteringar för 2018. Med aktivt ägarskap som en hörnsten i vår strategi kommer vi fortsätta driva värde i våra TMT-tillgångar, identifiera de bolag vi vill accelerera i den privata portföljen samt öka insatserna för att identifiera nya investeringar i våra fokusmarknader, inklusive Norden. Efter tre månader som vd för Kinnevik tycker jag att vi redan gjort stora framsteg inom ett antal områden."

- Georgi Ganev, Kinneviks vd

93,3 Mdkr

Substansvärde

+3%

Substansvärde Kv/Kv

30%

Totalavkastning 1 år

19%

Totalavkastning 5 år

Till rapporter