Vår klimatpåverkan

Effekterna av klimatförändringarna orsakar akut skada på samhällen och ekonomier globalt, och förväntningarna på bolag från investerare och konsumenter ökar snabbt. Att vara ledande i kampen mot klimatförändringarna är en stor möjlighet för Kinnevik och vår portfölj, vilket innebär att vi måste mäta vår klimatpåverkan, sätta upp mål i linje med vetenskapen och definiera tydliga vägar för att nå dessa mål.

Uppfyllande av Kinneviks klimatmål

Kinnevik har två klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser och för att anpassa vår portfölj och organisation till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp:

  • Minska utsläppsintensiteten av växthusgaser i Kinneviks portfölj med 50% år 2030, med 2020 som basår (scope 3 kategori 15 Investeringar)
  • Minska utsläppen av växthusgaser från Kinneviks verksamhet med 50% till 2030 och med 90% till 2050,
    med 2019 som basår (scope 1-3 undantaget kategori 15 Investeringar)

2022 minskade utsläppsintensiteten i portföljen med 14% på värdeviktad basis jämfört med föregående år. Den årliga genomsnittliga minskningen i utsläppsintensitet sedan basåret 2020 var 12%. För 2022 överträffade vi därmed vårt mål både på årsbasis och på årlig genomsnittlig basis. Mer information om vår metod och inkluderade bolag finns i vår Climate Progress Report.

Översikt över Kinneviks utsläpp i den egna verksamheten

(scope 1-3 undantaget kategori 15 Investeringar)

Kinneviks utsläpp under 2020 och 2021 var väsentligt lägre än 2019 och 2022, vilket beror på en betydande minskning av tjänsteresor på grund av spridningen av Coronaviruset. För 2022 har tre nya kategorier adderats till scope 3; anställdas resor till och från arbetet, uppströms leasade tillgångar och nedströms leasade tillgångar. Detta ökade våra utsläpp 2022 med 11 ton CO2e jämfört med 2021, allt annat lika. Vi avser att fortsätta utveckla vår rapportering framöver.  

Kinneviks växthus-gasutsläpp (ton CO2e) 2019202020212022
Scope 117,511,75,37,7
Scope 26,94,85,53,2
Scope 3485,973,179,6315,4
Totalt510,389,690,4326,3
Per heltidsanställd medarbetare12,92,22,37,3
Per kvadratmeter kontorsyta0,660,120,120,27

Climate Progress Report 2022

I den här rapporten följer vi upp Kinneviks klimatmål om att minska utsläppsintensiteten i portföljen.

Till rapporten