EN INTEGRERAD DEL AV VÅR AFFÄRSMODELL

På Kinnevik tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället.


Att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt är avgörande både för att skapa värde såväl som värdering, och är nyckeln till långsiktigt hållbar tillväxt, utveckling och lönsamhet. Dessutom bevarar det verksamhetens integritet och skyddar vårt rykte.


Hållbarhetsrapport 2019

 

Se filmen om vad hållbarhet betyder för Kinnevik

Se filmen om vad hållbarhet betyder för Kinnevik

 Som investmentbolag kretsar vårt hållbarhetsarbete kring att påverka våra portföljbolag att implementera sunda värderingar och strukturer för en hållbar utveckling. Företag som bedriver verksamhet på ett hållbart och etiskt sätt kommer att vara bättre på att erbjuda produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav, liksom att rekrytera de bästa medarbetarna och därmed prestera bättre än konkurrenterna på lång sikt.