EN INTEGRERAD DEL AV VÅR AFFÄRSMODELL

Vi är övertygade om att för att vara ett långsiktigt framgångsrikt bolag måste man vara en del av lösningen – inte problemet


Kinneviks hållbarhetsstrategi grundar sig på FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling som balanserar tre dimensioner av hållbarhet: ekonomi, samhälle och miljö. Hållbarheten är integrerat i vår affärsmodell, från urval och utvärdering av nya investeringsmöjligheter till den pågående utvecklingen av våra bolag och omallokeringen av kapital till nya möjligheter. 


Hållbarhetsrapport 2020

Portföljens nyckeltal för 2020

Nyckeltalen bör ses som en kvantitativ representation av vårt hållbarhetsresultat och som ett verktyg för att mäta framsteg. Nyckeltalen på portföljnivå är utdrag från vår årliga utvärdering av portföljbolagen enligt Kinnevikstandarderna. Andelen refererar till procent av portföljens värde vid årets slut. 

98%
Har implementerat en uppförandekod
98%
Har införlivat principer mot diskriminering i bolagets policyer
74%
Bedriver miljörapportering
"Sustainability helps us build companies that we know will deliver long-term value"