Valberedning inför Årsstämma 2020

Kinneviks valberedning

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2019 i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) har en valberedning sammankallats, bestående av ledamöter utsedda av Kinneviks röstmässigt största aktieägare.

Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l. och CMS Sapere Aude Trust, Hugo Stenbeck utsedd av AMS Sapere Aude Trust, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, Ramsay Brufer utsedd av Alecta, och Marie Klingspor. Valberedningens ledamöter kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte.

___________
Juli 2019
VALBEREDNINGEN
Kinnevik AB (Publ)