Valberedning

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes vid årsstämman 2021, ska en valberedning utses genom val på bolagsstämma för tiden intill dess en senare bolagsstämma valt nya ledamöter.

Årsstämman 2021 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2022 skulle bestå av fem ledamöter inklusive styrelseordförande, James Anderson, och om val av Anders Oscarsson, nominerad av AMF, Hugo Stenbeck, nominerad av Alces Maximus LLC, Marie Klingspor, och Lawrence Burns, nominerad av Baillie Gifford, till ledamöter i valberedningen.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Oscarsson till valberedningens ordförande.

Information om valberedningens arbete finns på Kinneviks hemsida, www.kinnevik.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det i skrift till agm@kinnevik.com eller till Valberedningen, Kinnevik AB, Box 2094, 103 13 Stockholm.