Årsstämma 2019

Kinneviks valberedning

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2018 i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) har Cristina Stenbeck sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Kinneviks största aktieägare röstmässigt.

Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l. och Camshaft S.à r.l., Hugo Stenbeck utsedd av AMS Sapere Aude Trust, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, Ramsay Brufer utsedd av Alecta, och Marie Klingspor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det skriftligen till arsstamma@kinnevik.com eller till Valberedningen,  Kinnevik AB, Box 2094, 103 13 Stockholm.