Årsstämma 2018

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2017 har Cristina Stenbeck sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Kinneviks största aktieägare röstmässigt. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l., Wilhelm Klingspor utsedd av familjen Klingspor, Edvard von Horn utsedd av familjen von Horn, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, och Ramsay Brufer utsedd av Alecta.

Valberedningen utsåg Cristina Stenbeck till ordförande i valberedningen, vilket avviker från vad Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver. De övriga ledamöterna av valberedningen har förklarat sitt val av ordförande i valberedningen med att det är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Cristina Stenbeck lett valberedningens arbete de senaste åren samt hennes anknytning till bolagets största aktieägare.

Information om valberedningens arbete finns på Kinneviks hemsida, www.kinnevik.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det skriftligt till agm@kinnevik.com eller till Valberedningen, Kinnevik AB, Box 2094, 103 13 Stockholm.