Utskott

 RevisionsutskottetUtskottet för Ersättnings- och MedarbetarfrågorUtskottet för Risk, Regelefterlevnad & Hållbarhet
Dame Amelia Fawcett 
Henrik Poulsen  
Wilhelm Klingspor  
Susanna Campbell 
Brian McBride 
Charlotte Strömberg 
Cecilia
Qvist
  


Ordförande

Ledamot