Utskott

 RevisionsutskottetErsättningsutskottetGRC-utskottet
Dame Amelia Fawcett 
Henrik Poulsen  
Wilhelm Klingspor  
Susanna Campbell 
Brian McBride 
Charlotte Strömberg


Ordförande

Ledamot