Utskott

 Revisions- och hållbarhetsutskottetUtskottet för Ersättnings- och Medarbetarfrågor
James Anderson  
Susanna Campbell  
Harald Mix  
Charlotte Strömberg  
Cecilia Qvist  

Ordförande

Ledamot