Styrelse- och utskottsmötesnärvaro 2019

StyrelseledamotStyrelsenRevisions-utskottetUtskottet för Medarbetarfrågor och ErsättningarUtskottet för Risk, Regelefterlevnad och Hållbarhet
Dame Amelia Fawcett10/10-5/54/4
Henrik Poulsen10/1011/12--
Susanna Campbell (från maj 2019)8/87/73/3-
Wilhelm Klingspor10/107/7-1/1
Brian McBride (från maj 2019)8/8--3/3
Erik Mitteregger (till maj 2019)2/24/52/2-
Cristina Stenbeck (till maj 2019)2/2--1/1
Charlotte Strömberg10/1012/125/54/4
Mario Queiroz (till maj 2019)1/2---