Ersättningar

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Tkr)

 20222021
 Styrelse, VD och ledande befattningshavareÖvriga anställdaStyrelse, VD och ledande befattningshavareÖvriga anställda
Löner och andra ersättningar55 44475 38051 77866 468
Sociala kostnader15 75518 28315 63215 380
Pensionskostnader5 9914 3585 6684 432
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (inklusive sociala kostnader)1)26 93034 49736 23940 812
Summa104 120132 517109 317127 092

Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (Tkr)

 20222021
                VDÖvriga ledande befattningshavare1)     VDÖvriga ledande befattningshavare1)
Fast lön8 00017 4218 00017 365
Rörlig ersättning5 92011 8627 28013 809
Extraordinär rörlig ersättning-5 049--
Förmåner138509146603
Pensionskostnader2 4353 5562 4073 261
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (exklusive sociala kostnader)2)5 90014 5968 11120 276
Summa22 39352 99325 94455 313