Ersättningar

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Tkr)

 20202019
 Styrelse, VD och ledande befattningshavareÖvriga anställdaStyrelse, VD och ledande befattningshavareÖvriga anställda
Löner och andra ersättningar58 00063 21459 11063 445
Sociala kostnader16 83415 37918 39611 522
Pensionskostnader4 9905 7056 4943 510
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (inklusive sociala kostnader)1)50 77358 29339 61565 429
Summa130 597142 590123 615143 907

1) I aktierelaterade ersättningar ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTI program.

 


Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (Tkr)

 20202019
 VDÖvriga ledande befattningshavare1)VDÖvriga ledande befattningshavare1)
Fast lön8 0008 0008 00021 883
Rörlig lön8 00018 6766 40013 890
Förmåner160408171887
Pensionskostnader2 4002 5902 4004 094
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (exklusive sociala kostnader)2)13 12828 11413 51116 756
Summa31 68864 06430 48157 510

1) Övriga ledande befattningshavare har under 2020 uppgått till 6 (6) personer.  
2) I aktierelaterade ersättningar ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTI program.  
 


Arvoden till valda revisorer

 20202019
Till Deloitte  
Revisionsuppdrag11
Övriga tjänster00
Summa11