Ersättningar

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (Tkr)

 20192018
 Styrelse, VD och ledande befattningshavareÖvriga anställdaStyrelse, VD och ledande befattningshavareÖvriga anställda
Löner och andra ersättningar59 11063 44563 93958 450
Sociala kostnader18 39611 52218 96013 309
Pensionskostnader6 4943 5105 5595 752
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (inklusive sociala kostnader)1)39 61565 42933 48437 161
Summa123 615143 907121 943114 672

1) I aktierelaterade ersättningar ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTI program.

 


Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (Tkr)

 20192018
 VDÖvriga ledande befattningshavare1)VDÖvriga ledande befattningshavare1)
Fast lön8 00021 8838 00015 021
Rörlig lön6 40013 8907 20016 504
Sign on bonus--8 000-
Förmåner17188768786
Pensionskostnader2 4004 0942 4003 159
Beräknade kostnader för aktierelaterade ersättningar (exklusive sociala kostnader)2)13 51116 7566 94017 534
Summa30 48157 51032 60853 005

1) Övriga ledande befattningshavare har under 2019 uppgått till 6 (4) personer.  
2) I aktierelaterade ersättningar ingår subventioner som erhållits i samband med tecknandet av LTI program.  
 


Arvoden till valda revisorer

 20192018
Till Deloitte  
Revisionsuppdrag11
Övriga tjänster00
Summa11