Möt våra entreprenörer

Vi investerar i entreprenörer och företagsledare som vi tror på och vars passion och värderingar vi delar

Vi har stor erfarenhet av långsiktigt bolagsbyggande och arbetar sida vid sida med våra entreprenörer längs med hela resan. Vi bidrar inte bara med kapital utan arbetar tillsammans med alla våra bolag för att bygga långsiktigt hållbara och framgångsrika verksamheter. Längre ner på den här sidan kan du läsa intervjuer med och uttalanden från våra grundare.

På Kinneviks CEO & Founder Summit samlar vi representanter från våra bolag och Kinneviks bredare ekosystem för att nätverka, dela kunskap och reflektera över aktuella utmaningar och möjligheter. Vi tog en pratstund med några av deltagarna, se videon nedan.

Cityblock

Intervju med grundarna

Intervju med grundarna Iyah Romm (vd) och Dr. Toyin Ajayi (Chief Medical Officer) där de berättar vad som fick dem att starta Cityblock och om deras vision för bolaget.

Vilket problem löser Cityblock? 

Med Cityblock adresserar vi ett enormt behov i USA hos individer och samhällen som har låg tillgänglighet till effektiv primärvård, psykiatrisk vård och socialtjänster. Dessa individer och samhällen har idag ofta generellt sämre hälsa och driver samtidigt oproportionerligt stor del av kostnaderna inom sjukvården. Deras problematik skulle kunna hanteras på ett bättre sätt genom primärvården i en mer integrerad modell. 

Vi samarbetar med sjukförsäkringsbolag i en riskmodell som innebär att vi tar ett helhetsansvar för dessa patientgrupper samtidigt som vi skapar värde för de som betalar för vården och för oss själva. Det gör vi genom en mer effektiv förebyggande vård som över tid förbättrar allmänhälsan vilket minskar antalet besök på akuten och avlastar sjukvården. 

Vad fick er att starta Cityblock? 

Vi har jobbat tillsammans i tio år och förenas i att vi båda vill bidra till att minska sociala orättvisor på ett finansiellt hållbart sätt. De bästa bolagen startas ofta ur frustration och vi är frustrerade över att USAs vårdsystem inte fokuserar på människor utan har fastnat i komplicerade strukturer. 

Jag (Toyin) är primärvårdsläkare och har alltid haft en stark passion för att ta hand om människor som har hamnat utanför vårdsystemet, människor som kämpar med funktionsnedsättningar och mental ohälsa. Jag har själv sett de generellt dåliga hälsoutfallen trots stora kostnader och vet att vi kan adressera detta genom att erbjuda människor vård på ett bättre, mer hållbart och skalbart sätt. Därtill är vi båda väldigt måna om att bygga en arbetsplats med stort mångfald - en multikulturell arbetsplats där människor verkligen kan vara sig själva på jobbet. 

Vem är den typiska användaren av Cityblock? 

Vi riktar oss till den del av befolkningen med lägst inkomster som täcks av den statliga sjukvårdsförsäkringen Medicaid, och den äldre delen av befolkningen som täcks av den statligt finansierade sjukvårdsförsäkringen Medicare. Vi tar hand om några av de mest utsatta och behövande människorna i landet som kan få en mycket bättre allmänhälsa genom den typ av vård vi erbjuder. Den här vården finansieras av skattebetalarna och kostar runt 1.3 biljoner amerikanska dollar per år. Det finns helt klart gott om utrymme för effektiviseringar. 

Hur förändras vårdsupplevelsen för Cityblocks patienter? 

Låt oss ta ett verkligt exempel, en patient vi kan kalla Sonia. Sonia är i fyrtioårsåldern, hon har varit med om många traumatiska upplevelser i sitt liv och bor nu i Brooklyn men utan en fast adress eller anställning. När hon inte har någonstans att sova för natten tar hon sig till akuten där hon blir inlagd, får en sängplats och någonting att äta. Hon har under flera år blivit inlagd på akuten upp till 20 gånger per månad men istället för att följa upp med en primärvårdsläkare söker hon sig istället tillbaka till sjukhuset. 

När hon blir tilldelad Cityblock kommer någon av våra anställda från närområdet med goda kontakter i det lokala samhället att höra av sig till henne och se till att hon får tillgång till vård på ett mer hållbart sätt. Över tid kommer Cityblock bygga en relation med henne och därmed bättre förstå helhetsbilden. Hon kommer att bli erbjuden psykiatrisk hjälp om hon är i behov av det och vi kommer förse henne med en telefon så att vi kan nå henne och vice versa. Vi kommer även att etablera en kontakt med socialtjänsten för att stötta med boende och mat om det behövs. 

Det är enkelt att förstå hur detta gör skillnad på ett mänskilt plan för en patient som Sonia. Utöver det så ser vi även att sjukhusbesöken och vårdutgifterna minskar med 70 respektive 45 procent över tid. 

Var vill ni Cityblock ska vara om tio år? 

Om tio år vill vi att Cityblock ska nå tio miljoner människor över hela landet, och finnas i varje samhälle och stad i USA. Vi vill uppnå detta genom att skapa ett varumärke som människor litar på och kan vända sig till för en högkvalitativ och respektfull vård som får dem att komma tillbaka. 

Och vad behöver ni för att nå ert mål? 

Vi behöver såklart rätt personer och resurser för att bygga teamet, en bra kultur och starka processer. Att bygga bra tekniska lösningar är givetvis väldigt viktigt och framförallt att bygga lösningar som är tillgänglig för människor som inte alltid har tillgång till mobiltelefon och internet. För att vara effektiva måste vi arbeta i samhällets strukturer så att vi kan sammanföra alla nödvändiga resurser. Och slutligen behöver vi investerare som stöttar vår vision och som förstår att vi bygger ett bolag för en generation snarare än för några år

"Om tio år vill vi att Cityblock ska nå tio miljoner människor över hela landet, och finnas i varje samhälle och stad i USA. Vi vill uppnå detta genom att skapa ett varumärke som människor litar på och kan vända sig till för en högkvalitativ och respektfull vård som får dem att komma tillbaka.""

Transcarent

Uttalande från grundaren och VDn

"Kinnevik har varit en idealisk partner, redo att gå in, inte bara med kapital utan idéer, kontakter och support när vi överväger olika sätt att ta verksamheten framåt. De har också visat flexibilitet med tydliga mål men villigheten att uppnå dem i steg. Kapitalet är enkelt. Vi letar efter långsiktiga partners som delar vår vision och är villiga att backa stora idéer som kan göra skillnad."

Glenn Tullman, Grundare och VD för Transcarent

Betterment

Uttalande från grundaren och CEO

"Kinnevik är ett visionärt företag med stor integritet, ett som investerar i transformativa företag. En anledningen till att vi älskar Kinnevik som partner är att deras synsätt stämmer överens med vårat: kunden först, vara djärv och innovativ för att betjäna kunderna och bygga kvalitetsprodukter som håller. Kinnevik, mer än något företag jag vet, försöker lära känna grundaren och hela teamet. De investerar i utmärkta team, observerar dem och tillämpar ständigt mildt tryck för att förbättra både team och process, med ett stödjande och samarbetsvilligt tillvägagångssätt."

Jon Stein, Grundare och VD för Betterment

Travelperk

Uttalande från medgrundaren och VDn

"Kinnevik är en enhörning i riskkapitalvärlden. Kinnevik är ett generationsbolag med det längsta perspektivet jag har sett bland deras jämlikar, men samtidigt är de extremt snabba och smidiga. Jag är särskilt imponerad av hur deras kultur fokuserar på hur man gör affärer på det mest etiska sättet. Det är uppenbart att det finns en starkt värdegrund som driver hela laget."

Avi Meir, Medgrundare och VD för TravelPerk 

Global fashion group

Uttalande från de två grundarna

"Kinnevik har varit en vital långsiktig partner till GFG, och bidragande till att bygga verksamheten från början. De har en djup förståelse för tillväxtmarknader och innehar en förmåga att navigera bland dess möjligheter och utmaningar. De är sofistikerade investerare som har stöttat oss med att strukturera komplexa transaktioner. De har ett starkt nätverk som vi har utnyttjat för att fånga viktiga partners och talang. Framför allt är Kinnevik djärva, mycket engagerade och tålmodiga."

Christoph Barchewitz & Patrick Schmidt, VDar för Global Fashion Group

"Being part of the Kinnevik group is being part of a family"