Kinneviks delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

20 Apr 2023, 08:00 am · Regulatory information

”Under kvartalet började vi leverera på våra prioriteringar för 2023. Vi investerade betydande kapital för att öka vår ägarandel i Spring Health och Agreena, finansierat genom att sälja vårt återstående aktieinnehav i Teladoc vilket innebar att nettokassan alltjämt var över 10 Mdkr vid slutet av kvartalet. Marknadsklimatet var fortsatt volatilt och förvärrades ytterligare av oroligheter i banksystemet, med efterverkningar på det finansiella ekosystem våra bolag är en del av. Effekten på Kinnevik och våra bolag var begränsad, men händelserna är en viktig påminnelse om marknadernas bräcklighet och vikten av finansiell motståndskraft i osäkra tider.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga händelser

 • Ledde den senaste finansieringsrundan i Spring Health och ökade därmed vår ägarandel i och exponering mot ett av de bolag där vi har störst övertygelse
 • Deltog i Agreenas finansieringsrunda, ett bolag som växt sin verksamhet tio gånger sedan vår första investering för cirka ett år sedan
 • Avyttrade Teladoc vilket realiserade en IRR på över 55% sedan vår första investering i Livongo 2017 och innebär att vi frigjorde ytterligare 1,0 Mdkr i kvartalet
 • Rankades på första plats i VC-kategorin i Honordex Inclusive PE & VC Index 2023 för tredje året i rad. Därtill var vi den enda investeraren på Equileaps topplista i Sverige för jämställdhet och var på andra plats globalt avseende policy för föräldraledighet

Investeringsverksamhet

 • Vi investerade 814 Mkr under kvartalet, inklusive:
  • 523 Mkr i Spring Health
  • 119 Mkr i Agreena
  • 104 Mkr i Parsley Health
 • Under kvartalet frigjorde vi 1.020 Mkr genom att avyttra vårt kvarvarande innehav i Teladoc

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 55,5 Mdkr (198 kr per aktie), en ökning med 2,6 Mdkr eller 5% i kvartalet
 • Nettokassan uppgick till 10,5 Mdkr, motsvarande 23% av portföljvärdet vid kvartalets slut

Händelser efter kvartalet

 • Enveda, ett bioteknikföretag som upptäcker naturliga ämnen som kan användas i utvecklingen av nya läkemedel, lades till vårt växande kluster av investeringar inom life science genom en investering på 25 MUSD i april

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet.

Länk till webcasten (för att lyssna):

https://edge.media-server.com/mmc/p/gv9ajpf9

De som önskar ställa frågor under telefonkonferensen är välkomna att registrera sig via nedan länk. Deltagare får telefonnummer och kod i samband med registreringen. Ring gärna in ett par minuter innan telefonkonferensen börjar.

Länk till telefonkonferensen (för deltagare):

https://register.vevent.com/register/BI4963eecad6f04250908a3d176b44f8b5