Kinneviks delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

11 Jul 2023, 08:00 am · Regulatory information
”Det är direkt avgörande för vårt långsiktiga värdeskapande att vi är disciplinerade i vår kapitalallokering och använder vår starka finansiella ställning till att maximera exponeringen i de bolag där vi har störst övertygelse. Under kvartalet förvärvade vi ytterligare aktier i Spring Health för 100 MUSD. Investeringen är ett utmärkt exempel på de möjligheterna som kan uppstå i det rådande klimatet och hur vi tar vara på dessa. Vår totala investering i Spring Health är den största sedan vi påbörjade vår förändringsresa för fem år sedan, och den har potential att bli en av våra mest framgångsrika.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga händelser

 • Förvärvade ytterligare aktier i Spring Health, ett av våra bäst presterande och mest lovande bolag, och ökade vår ägarandel till 12%
 • Drog nytta av rådande marknadsförhållanden för att öka vårt ägande och investerade kapital i TravelPerk, Instabee, Recursion och HungryPanda, genom investeringar om totalt 0,6 Mdkr
 • Begränsad aktivitet inom nya investeringar, med mindre investeringar i Charm Industrial, en framväxande ledare inom koldioxidavlägsning, och bioteknikbolaget Enveda
 • Babylon Health meddelade att bolaget kommer avnoteras i en transaktion som stöttas av bolagets största kreditgivare, vilket innebär att Kinneviks innehav helt skrivs av
 • Kinnevik överträffade klimatmålet för portföljen under 2022 då utsläppsintensiteten minskade med 14% jämfört med föregående år, vilket meddelades i vår Climate Progress Report som publicerades i juni

Investeringsverksamhet

 • Vi investerade 2,2 Mdkr under kvartalet, däribland:
  • 1.069 Mkr i Spring Health
  • 258 Mkr i Enveda
  • 254 Mkr i Instabee
  • 203 Mkr i TravelPerk
  • 187 Mkr i Mathem
  • 145 Mkr i Recursion
  • 108 Mkr i Charm Industrial
  • 15 Mkr i HungryPanda

Finansiell ställning

 • Substansvärdet uppgick till 54,0 Mdkr (192 kr per aktie), en minskning med 1,4 Mdkr eller 3% i kvartalet
 • Nettokassan uppgick till 8,8 Mdkr, inklusive erhållen utdelning från Tele2 om SEK 0,5 Mdkr, motsvarande 19% av portföljvärdet vid kvartalets slut

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CEST för att presentera resultatet.

Länk till webcasten (för att lyssna):

https://edge.media-server.com/mmc/p/2e7gcgkd

De som önskar ställa frågor under telefonkonferensen är välkomna att registrera sig via nedan länk. Deltagare får telefonnummer och kod i samband med registreringen. Ring gärna in ett par minuter innan telefonkonferensen börjar.

Länk till telefonkonferensen (för deltagare):

https://register.vevent.com/register/BIb062ed0e47e1498986afe08040314541

Bilagor