Kinnevik publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2022

04 Apr 2023, 08:00 am · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”) publicerade idag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022 på sin hemsida www.kinnevik.com.

”Klimatförändringar och social jämlikhet är vår tids största utmaningar. Utöver den rent moraliska aspekten så har även den affärsmässiga logiken blivit allt tydligare. Vi tror att bolag som integrerar hållbarhet i sitt värdeskapande är mer konkurrenskraftiga, mer motståndskraftiga och kommer att generera det största värdet på lång sikt för både aktieägare och andra intressenter. Vårt hållbarhetsarbete är en viktig faktor i att grundare väljer att samarbeta med oss, att de bästa talangerna söker sig till oss och att andra investerare vill saminvestera med oss.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Höjdpunkter från hållbarhetsredovisningen 2022

  • Fortsatte utrullningen av vår klimatstrategi i hela portföljen. Mellan 2020 och 2021 minskade de utsläppsrapporterande bolagen i Kinneviks portfölj sin utsläppsintensitet med 11%, vilket överstiger vårt årliga mål på 7%
  • Stöttade våra bolag i att implementera anpassade och verksamhetsintegrerade strategier för mångfald, jämlikhet och inkludering. Därtill har 17% av Kinneviks investeringar i nya bolag de senaste två åren investerats i bolag som grundats eller leds av kvinnor, vilket överstiger vårt mål på 10%
  • Den genomsnittliga ESG scoren för hela portföljen, vilken baseras på Kinnevikstandarderna, ökade med 10 procentenheter på jämförbar basis, vilket överstiger vårt årliga mål på 5 procentenheter
  • Fastställde ett nytt klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser från Kinneviks verksamhet med 50% till 2030 och med 90% till 2050, med 2019 som basår (scope 1-3 undantaget kategori 15 Investeringar)
  • Vi fick dubbelt erkännande för vårt ledarskap inom hållbarhet – Kinnevik var det enda bolaget som fick den högsta möjliga klassificeringen i Honordex Inclusive Index Report, och vi var ett av de bäst presterande bolagen i Sverige enligt Lunds universitets hållbarhetsranking