Kinnevik investerar 75 miljoner EUR i H2 Green Steel som en del av en finansieringsrunda på 1,5 miljarder EUR

07 Sep 2023, 06:45 am
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik”) meddelade idag att bolaget investerat 75 MEUR i H2 Green Steel som en del av en finansieringsrunda på 1,5 MdEUR. Det nya kapitalet kommer att finansiera upprättandet och utvecklingen av H2 Green Steels storskaliga gröna stålverk i Boden. Markarbete har pågått sedan sommaren 2022 och genom denna transaktion tar H2 Green Steel ytterligare ett stort steg mot att starta verksamheten under slutet av 2025. I samband med investeringen kommer Kinnevik att tillsätta en observatör till H2 Green Steels styrelse.

Stål utgör cirka 7 procent av världens koldioxidutsläpp och är tillsammans med kemikalier en av de viktigaste industrierna att adressera först i den gröna industriomställningen. Som ett första steg utvecklar H2 Green Steel ett helt integrerat, digitaliserat och storskaligt grönt stålverk i Boden. Anläggningen kommer att leverera stål med upp till 95 procent lägre CO2-utsläpp jämfört med stål som produceras med masugnsteknik. Detta möjliggörs genom att ersätta kolet i produktionsprocessen med vätgas som produceras på plats i Europas största elektrolysör med el från förnybara källor. Nästa generations teknik och digitalisering, tillsammans med en för branschen helt ny ambitionsnivå i frågor som cirkularitet och återvinning, kommer att göra detta stålverk den första av sitt slag.

”Vi är stolta över att fortsätta stötta H2 Green Steel och att delta i den största finansieringsrundan i Europa i år. H2 Green Steel är en sann utmanare och leder den industriella omställningen mot grönt stål. Vi är imponerade av det Henrik och teamet åstadkommit sedan vår första investering förra året och med den här finansieringen tar bolaget ytterligare ett stort steg mot att starta verksamheten i slutet av 2025. Investeringen rimmar med vår prioritering att stötta de bolag i portföljen där vi har störst övertygelse och att vara mer selektiva med nya investeringar i det rådande marknadsklimatet”, säger Georgi Ganev, vd på Kinnevik.

”Kalibern av investerare som backar oss är imponerande. Några av världens mest professionella institutioner, investerare och industribolag ansluter sig till denna finansieringsrunda och vi är stolta över att de alla delar vår syn på hållbarhet som en ledstjärna. 1,5 MdEUR gör detta till den största finansieringsrundan i Europa i år och aptiten för att investera i oss är bevis både för vårt starka affärscase och marknadens efterfrågan på grönt stål”, säger Henrik Henriksson, vd på H2 Green Steel.