Nyemission och återköp av aktier av serie X

25 Apr 2022, 16:00 pm · Regulatory information

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsen har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 april 2021, om en riktad nyemission samt ett omedelbart återköp av 264 532 aktier av serie X.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige tecknade samtliga 264 532 aktier av serie X till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet om 0,10 kr per aktie. Samtliga emitterade aktier har därefter återköpts av Kinnevik för 0,10 kr per aktie. Styrelsen beslutade vidare att omvandla samtliga nyemitterade aktier av serie X till 264 532 aktier av serie B i enlighet med Kinneviks bolagsordning.

Syftet med nyemissionen, återköpet och omvandlingen är att de nyemitterade och omvandlade aktierna, efter beslut av årsstämman i Kinnevik den 9 maj 2022, ska överlåtas till deltagarna i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2019 som kompensation för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar sedan 2019 i enlighet med Kinneviks bolagsordning och villkoren för incitamentsprogrammet.