Kinneviks delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

19 Oct 2022, 08:00 am · Regulatory information
”Det oroliga geopolitiska och makroekonomiska läget fortsätter vara en utmaning för investerare. Det svaga börsklimatet påverkar Kinneviks värderingar negativt och marknaden för kapitalanskaffningar är klart mer krävande än förra året. Vår pipeline är dock fortsatt stark samtidigt som inflödet och processerna är långsammare. I den här miljön kan vi med vår starka finansiella ställning och de framsteg vi har gjort för att bygga en bred, betydande och balanserad tillväxtportfölj tillåta oss inte bara att investera mer i den befintliga portföljen, utan att också utforska nya och närliggande teman och sektorer. Dessutom utvärderar vi möjligheter till värdeskapande konsolidering, såsom den föreslagna sammanslagningen mellan Budbee och Instabox.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga händelser

  • Budbee och Instabox meddelade sin avsikt att gå samman i det nya sammanslagna bolaget Instabee och skapa en ny koncern med styrkan att investera i, och flytta fram gränserna för, kundfokuserade och hållbara sista milen-leveranser för den europeiska e-handelssektorn
  • Vi investerade 50 MUSD i Solugen, den industriella plattformen för grön kemi som tillhandahåller hållbara och säkra kemikalier till ett bättre pris och utan att använda fossila bränslen
  • Monese meddelade att HSBC gjort en investering om 35 MUSD i bolaget som del i ett bredare strategiskt samarbete fokuserat på Moneses ledande molnbaserade verksamhet Platform as a Service

Investeringsverksamhet

  • Vi investerade 1,0 Mdkr under kvartalet, varav 508 Mkr i Solugen
  • Under de första nio månaderna 2022 har vi investerat 3,2 Mdkr totalt

Finansiell ställning

  • Substansvärdet uppgick till 58,0 Mdkr (207 kr per aktie), en minskning med 3,2 Mdkr eller 5% i kvartalet och 14,4 Mdkr eller 20% sedan årsskiftet
  • Nettokassan uppgick till 12,5 Mdkr, motsvarande 27% av portföljvärdet vid kvartalets slut

Händelser efter kvartalet

  • I oktober investerade vi 25 MEUR i H2 Green Steel, den svenska producenten av grönt stål som kan minska koldioxidutsläppen med upp till 95 procent jämfört med traditionell ståltillverkning

Organisation

  • I september utnämnde Kinnevik Samuel Sjöström till Finansdirektör från den 1 november. Han ersätter Erika Söderberg Johnson som går vidare till en roll som senior rådgivare

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CEST för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com.

Länk till webcasten (för att lyssna): https://edge.media-server.com/mmc/p/ioe54pmy

De som önskar delta i telefonkonferensen är välkomna att registrera sig via nedan länk. Deltagare får telefonnummer och kod i samband med registreringen. Ring gärna in ett par minuter innan telefonkonferensen börjar.

Länk till telefonkonferensen (för deltagare): https://register.vevent.com/register/BI88f383303ffe4ce79783ff3af1f59e5a

Kapitalmarknadsuppdatering

Kinnevik kommer hålla en digital kapitalmarknadsuppdatering idag, onsdagen den 19 oktober kl. 14.00-16.00 CEST. Mer information finns tillgänglig på Kinneviks hemsida.

Länk till kapitalmarknadsuppdateringen: https://live.twebcast.com/participant/Kinnevik-Capital-Markets-Update