Kinneviks delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

11 Jul 2022, 08:00 am · Regulatory information
”När vi lägger första halvåret av 2022 bakom oss ser vi ett marknadsklimat som skiljer sig radikalt från det vi hade för ett år sedan. Efterdyningarna av pandemin med inflationstryck, störningar i leverantörskedjor och stigande räntor, vilka förvärrats av kriget i Europa, har satt stor press på värderingarna av tillväxtaktier. Förra året betonade vi att multipelexpansion stöttade vårt substansvärde, och nu står vi inför en rakt motsatt situation. Med vår långsiktiga syn på bolagsbyggande och starka finansiella position är vi fullt fokuserade på att stötta våra mest lovande bolag genom denna nedgång och vi utvärderar även kontinuerligt de investeringsmöjligheter som uppstår. Med det sagt är det sannolikt att det kraftigt försämrade marknadsklimatet kommer ha en negativ påverkan på de mindre motståndskraftiga bolagen i vår portfölj.”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

Viktiga händelser

  • Vi gjorde en uppföljningsinvestering i Budbee till en värdering på 7,3 Mdkr för att stötta bolagets fortsatt starka och lönsamma tillväxt. Vi deltog även i Mathems finansieringsrunda som värderade bolaget till 2,3 Mdkr vilket är i linje med Kinneviks värdering i första kvartalet 2022
  • Vi avyttrade 27% av vårt aktieägande i Tele2 för 6,0 Mdkr, vilket ger oss ytterligare finansiell styrka i en tid av osäkerhet på marknaden, säkerställer en nettokassa genom 2024 och ger oss även ökad flexibilitet att anpassa vår kapitalallokering över tid
  • Vi publicerade Kinneviks första Climate Progress Report för att följa upp vårt klimatmål för portföljen. Mellan 2020 och 2021 har bolagen i portföljen som rapporterar utsläpp minskat sin utsläppsintensitet med 11% och vi uppnår därmed vårt årliga mål på 7%

Investeringsverksamhet

  • Vi investerade 0,5 Mdkr under kvartalet, vilket är relativt lite historiskt sett och en reflektion av det rådande finansieringsklimatet, varav 155 Mkr i Mathem och 115 Mkr i Budbee
  • Under första halvåret 2022 investerade vi 2,1 Mdkr totalt

Finansiell ställning

  • Substansvärdet uppgick till 61,1 Mdkr (218 kr per aktie), en minskning med 6,7 Mdkr eller 10% i kvartalet och 11,3 Mdkr eller 16% sedan årsskiftet
  • Nettokassan uppgick till 13,6 Mdkr, inklusive intäkten från vår försäljning i och erhållen utdelning från Tele2, motsvarande 28% av portföljvärdet vid kvartalets slut

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CEST för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/cyho68wv

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:

UK: +44 3333 000 804
US: +1 631 913 1422
SE: +46 8 566 426 51

Kod: 23321031#